Home » Special offers

Special offers

Alates 22. jaanuarist 2018 kehtib visiiditasu 5 € (iga visiit). Visiiditasu ei võeta osalise või puuduva töövõimega inimestelt, vanadus- ja töövõimetuspensionäridelt ning üle 63 aastaste ravikindlustatud eakatelt.

Alates 1. jaanuarist 2018 hüvitab Eesti Haigekassa täiskasvanutele hambaravi meie kliinikus (40 eurot aastas; patsiendi omaosalus 50%) ning rakendub mitterahaline proteesihüvitis (260 eurot kolmeks aastaks) osalise või puuduva töövõimega inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üle 63 aastastele ravikindlustatud eakatele. Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. 

Lasnamäe Hambakliinikul on Haigekassa (Tallinn, Lastekodu 48 10144) täiskavanute leping nr. 6164415.

Alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele on hambaravi ravijärjekorra alusel tasuta. Loodame Teie mõistvale suhtumisele, sest järjekorra pikkus võib olla kuni 2 kuud.

Töövõimetuspensionäril või vanaduspensionäril, osalise või puuduva töövõimega isikul, üle 63-aastasel ravikindlustatud isikul on kalendriaasta jooksul õigus saada hüvitist  85 € ulatuses (patsiendi omaosalus 15%).

Rasedal, alla 1-aastase lapse emal või isikul, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, on kalendriaasta jooksul õigus saada hüvitist  85 € ulatuses (patsiendi omaosalus 15%).

Lisainfot oma hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada haigekassa klienditelefonil 669 6630 (E-R 8.30-16.30) 669 6630 (E-R 8.30-16.30) või riigiportaalil www.eesti.ee .

Arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile hambaravi@haigekassa.ee või helistada telefonil 744 7440; 744 7434 või 744 7457.

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu:

§ 76. Hambaraviteenuste piirhinnad

 (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetusKoodPiirhind eurodes
Restauratiivne hambaravi  
Ravi planeerimine  
Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine5400  12,86
Anesteesia  
Pinnaanesteesia5401    1,77
Injektsioonanesteesia5402    5,08
Profülaktilised menetlused  
Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine)5410  12,86
Kõigi hammaste fluoroteraapia5411    6,50
Silandi paigaldamine ühele hambale5412    4,70
Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks5413    4,70
Ravi täidistega  
Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks5420    8,02
Juurekruvi asetamine ja fikseerimine5421  14,52
Täidised (sh preparatsioon)  
Ravimi asetamine ja ajutine täidis5422    9,34
Hõbetäidis  
Ühe pinna täidis5423  11,92
Kahe pinna täidis5424  16,47
Kolme pinna täidis5425  22,59
Ulatuslik hambakrooni taastamine5426  40,61
Klaasionomeertsement  
Ühe pinna täidis5427  10,58
Kahe pinna täidis5428  14,17
Kolme pinna täidis5429  21,25
Köndi ülesehitus5430  38,82
Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis  
Ühe pinna täidis5431  12,37
Kahe pinna täidis5432  16,47
Kolme pinna täidis5433  21,82
Ulatuslik hambakrooni taastamine5434  36,62
Valguskõvastuvad täidised  
Ühe pinna täidis5435  19,09
Kahe pinna täidis5436  25,34
Kolme pinna täidis5437  31,91
Ulatuslik hambakrooni taastamine5438  50,00
Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega5439  19,63
Endodontia  
Pulbi katmine ja ajutine täidis5460  16,75
Amputatsioon5461  16,43
Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine5462  32,72
Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine5463  42,05
Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine5464  51,61
Ravimivahetus juurekanalites5465  19,82
Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal5466  17,07
Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal5467  25,81
Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal5468  34,42
Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal5469  43,04
Kirurgia  
Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale5320    6,73
Küretaaž ühe hamba ulatuses5321    6,73
Parodontaalne operatsioon5322  34,12
Vestibulumi või suupõhja plastika5323  56,91
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika5324168,04
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon5325  34,10
Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine5327  38,88
Ühe juurega hamba eemaldamine5328  14,83
Mitme juurega hamba eemaldamine5329  22,81
Mädakolde avamine ja ravimenetlused5330  21,80
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll5331  13,64
Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine5332  19,62
Hemostaas õmblusega5333    7,83
Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon5334  78,50
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga5335  53,51
Alveolaarluu resektsioon5336  20,52
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon5337  49,50
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine5338    7,50
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine5339  33,64
Biopsia pindmistest kudedest5340  25,70
Röntgenograafia  
Intraoraalne hambaülesvõte6059    6,65
Hammaste panoraamülesvõte6060    5,05

 (2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe haige puhul üks kord ravi alguses, kuid kuni kaks korda aastas.

§ 77. Hambaproteeside piirhinnad

 (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetusKoodPiirhind eurodes
Plaatproteesid  
Osalise proteesi baashind5004  65,94
Proteesi baasis5005  27,16
Lihtne plastmasshammas5006    2,17
Mitmekihiline plastmasshammas5007    4,15
Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale5008136,24
Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale5009138,69
Individuaallusikas5011    7,44
Ümarklamber mitteväärismetallist5012    2,91
Dentoalveolaarne klamber5015    2,27
Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis5016    3,23
Elastne pelott traadil5017    3,67
Kantud proteeside regulatsioon5018  11,71
Pehme vooder äravõetavale proteesile5020  22,88
Tooruse isoleerimine5021  18,22
Plaatproteeside parandamine  
Proteesi baasise üks murd5022    4,50
Kaks murdu ühes baasises5023    5,97
Ühe hamba lisamine5024    7,44
Kahe hamba lisamine5025  10,32
Kolme hamba lisamine5026  13,32
Nelja hamba lisamine5027  16,26
Ühe klambri lisamine5028    7,44
Kahe klambri lisamine5029    8,85
Proteesi ümberbaseerimine direktselt5030  23,84
Proteesi ümberbaseerimine indirektselt5031  34,81
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil  
Baashind5033  98,81
Ülemine kaar5034  28,98
Alumine kaar5035  26,62
Tugi-hoideklamber5036    7,32
T-kujuline klamber5037  10,00
Jooksva klambri üks lüli5038    2,18
Täiendav lebam5039    1,16
Kulliküüsjätke5040    1,91
Ühendusharu5041    1,16
Sadul plastmassi kinnitamiseks5042    1,02
Metallist valatud hammas5043    8,47
Valatud hammas plastmassist fassetiga5044  14,60
Baasis5045  22,09
Aas plastmassi kinnitamiseks5046    0,80
Baasise piiraja5047    1,92
Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine5050    1,15
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil  
Baashind5053  85,29
Ülemine esimene kaar5054  43,55
Ülemine tagumine kaar5055  39,08
Alumine kaar5056  36,27
Suulaeplaat5057  52,85
Keeleplaat5058  48,09
Tugi-hoideklamber5059    9,33
T-kujuline klamber (Roach)5060  87,85
Ringklamber5061  17,03
Jooksva klambri üks lüli5062    5,02
Oklusioonilebam5063    2,33
Kulliküüsjätke5064    2,33
Ühendusharu5065    2,14
Sadul plastmassi kinnitamiseks5066    2,91
Metallist valatud hammas5067  12,17
Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga5068  17,03
Büügli baasis5069  31,19
Baasise piiraja5070    2,91
Elektrolüütiline poleerimine5072    1,50
Hambakroonid  
Metallokeraamiline kroon5074207,65
Mitteväärismetallist stantsitud kroon5075  31,28
Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga5077  31,64
Kahevärviline plastmasskroon5079  32,43
Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga5081  32,79
Plastmassist tihvthammas5082  41,61
Käpake jootmispinna suurendamiseks5083    2,91
Kahe krooni jootmine5084    2,18
Ühe krooni tsementeerimine5085  21,67
Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga5086  17,51
Krooni eemaldamine5088  17,26
Plastmassfasseti parandus5089  12,85
Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd  
Täisvalu proteeside baashind5094  24,61
Valatud kroon või hammas5095  36,27
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga5096  48,22
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga5097  53,88
Valatud mitteväärismetallist poolkroon5100  48,16
Valatud köntpanus5101  29,53
Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas5102  47,57
Ortopeedilised aparaadid  
Kaldpind5120  65,94
Suulaeplaat obduraatoriga5121  36,88
Oklusioonikape, üks osa5122    5,65
Resektsiooniproteesi baasis5123  55,66
Operatsiooniplaat5124  27,23

 (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.