Home » Kaebuste lahendamine

Kaebuste lahendamine

Lasnamäe Hambakliiniku patsiendil, kes ei ole rahul:
1) talle osutatud teenusega ja/või
2) personali käitumisega

on õigus pöörduda kliiniku juhtkonna poole nõu ja abi saamiseks või ettepaneku tegemiseks.

Patsientidel on õigus ja võimalus pöörduda ka teiste asjakohaste asutuste poole.

Kui Teil on tekkinud rahulolematus või on ettepanekuid, siis palun kirjutada kohapeal avaldus. Paberi ja pastapliiatsi saab registraatori käest või saatke e-mail info@lasnamaehambakliinik.ee. Pöördumine peab sisaldama patsiendi nime, isikukoodi ja kontaktandmeid ning olema sõnastatud selgelt ja loetavas käekirjas.
Kirjalikule (ka e-postiga saadetud) pöördumisele vastame võimalusel 10 tööpäeva jooksul.

Kui meiepoolne vastus või väljapakutud lahendus ei rahulda Teid, siis on võimalik pöörduda sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni (TKE) poole. Avaldus TKE-le tuleb saata postiga või digiallkirjastatult e-posti teel. Komisjoni pädevuses on anda hinnang osutatud raviteenusele ja teha ettepanekuid raviasutusele, kuid komisjon ei saa kohustada arsti või raviasutust kompenseerima patsiendile vea tagajärjel tekkinud kahju.

Tervishoiuteenuse osutamise lepingu alusel tekkinud vaidluste lahendamiseks on patsiendil õigus pöörduda ka kohtusse.

Asutuste kontaktid:

Viru Hambakliinik /tervishoiuteenuse osutaja
Hobujaama 4, Tallinn 10151
Telefon: +372 660 2302 või +372 52 83889
E-post: info@viruhambakliinik.ee


Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon /annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29, 15027 Tallinn
E-post info@sm.ee


Eesti Haigekassa Harju osakond /kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist
Lastekodu 48, 10144 Tallinn
Infotelefon 16 363
E-post harju@haigekassa.ee


Terviseamet / kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust e. vastavust õigusaktidele
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
E-post kesk@terviseamet.ee

Eesti Patsientide Esindusühing /sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tarbijate huvikaitse organisatsioon
Kaupmehe 14, 10114 Tallinn
Telefon 656 6429
E-post epey@epey.ee