kroonid ja sillad

Hambalaboris valmistaud keraamilise hambakrooniga või panusega asendatakse kahjustunud hamba krooniosa, kui hambakoest jääb vähem kui  60%. 

Tulemuseks on hambale täpselt istuv esteetiline ning vastupidav restauratsioon.

Eesti Hambaarstide Liidu infolehe leiate siit: http://media.wix.com/ugd/69c357_7d6fc08f8a1143948560055139faf71c.pdf